Arbejdsmiljøloven om arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering – også kaldet APV, skal gennemføres mindst hvert 3. år og hver gang der sker større ændringer i virksomheden.

Man bestemmer selv hvordan den afholdes. Det kan f.eks. være et møde med alle medarbejderne, hvor f.eks. spørgsmål om ergonomi, psykisk arbejdsmiljø m.m. drøftes. Den kan også gennemføres med et afkrydsningsskema eller digitalt.

Der er ingen krav om, at APV’en skal være anonym, men det skal kunne dokumenteres at den er gennemført.

Viser APV’en, at der er problemer med f.eks. dårligt indeklima, skal der laves en handlingsplan for hvordan problemet løses.

Både APV og handlingsplaner skal være tilgængelige for medarbejderne.

Sådan gør vi