Arbejdsmiljøloven om arbejdsmiljø-organisation (AMO)

Arbejdsmiljøorganisation er kun et krav for virksomheder med 10 eller flere ansatte.

For 10 – 34 ansatte gælder at arbejdsmiljøorganisationen (AMO) skal sammensættes i 1 niveau af:

1 repræsentant UDPEGET af ledelsen
1 repræsentant VALGT  af og blandt medarbejderne
1 formand, arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne med beslutningskompetence.

For virksomheder med mere end 34 ansatte skal der etableres en AMO bestående af 2 niveauer:

a. Arbejdsmiljøgruppe bestående af:
1 arbejdsmiljørepræsentant VALGT af og blandt medarbejderne og 1 UDPEGET arbejdsleder.
Arbejdsmiljøgruppen varetager de daglige opgaver
Der skal være mindst 1 arbejdsmiljøgruppe og gerne flere afhængigt af virksomhedens størrelse.

b. Arbejdsmiljøudvalg bestående af:
Arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper.
Arbejdsgiveren eller dennes repræsentant med beslutningskompetence er formand.
Arbejdsmiljøudvalget varetager de strategiske opgaver.

Der kan i større virksomheder med flere afdelinger og flere arbejdsmiljøgrupper og -udvalg etableres et 3. niveau. F.eks et Hovedarbejdsmiljøudvalg. Det vigtige er nærheden mellem medarbejderne og grupperne samt mellem de forskellige niveauer.

Sådan gør vi