Klik på hvert emne for at læse mere…
Kortlægning af arbejdsprocesser
Beskrivelse af formål
HVOR OPBEVARES DATA?
Hvem omhandler data?
Dataansvarlig?
Kategori(er) af personoplysninger
Lovligt grundlag?
Oplysningspligten?
Hvem deles data med?
Slettes data?
Hvornår slettes data?
Risiko og konsekvens
Kortlægning af IT-systemer
Hvad anvendes systemerne til?
Søge-, slette- og eksportfunktion?
Hvem har adgang til systemerne?
Sikker adgang til IT-systemer
Sker der automatisk behandling?
Trusselsvurdering af IT-systemer
Dokumentation
Awareness
Opfølgning og kontrol
Privatlivspolitik
Databehandleraftaler
KOntrol af databehandler
Samtykkeerklæringer
Persondatapolitik