Porse Compliance, startede i januar 2018.
Vi leverer compliance-ydelser til virksomheder, som ønsker at leve op til lovgivningen.

Vi har 3 vigtige samarbejdspartnere,
som leverer IT-systemerne, der gør compliance lettere for vores kunder. 

Vi arbejder udfra værdierne:

ORDENTLIGHED – vi holder, hvad vi lover.
ÅBENHED – alt hvad vi laver, skal kunne tåle dagens lys.
HANDLING – vi agerer hurtigt og er aldrig flaskehals.

samarbejdspartnere