Om PORSE compliance

PORSE Compliance, startede i januar 2018.
Vi leverer compliance-ydelser til virksomheder, som ønsker at leve op til lovgivningen.

Vision

Vi vil være små og mellemstore virksomheders foretrukne administrationspartner

Ny partner

I 2020 indtræder Christina som partner i PORSE compliance.

Mission

Vores mission er at gøre det let, for virksomheder at leve op til lovgivning inden for arbejdsmiljø, GDPR og økonomi.

Værdier

ORDENTLIGHED – vi holder, hvad vi lover.
ÅBENHED – alt hvad vi laver, skal kunne tåle dagens lys.
HANDLING – vi agerer hurtigt og er aldrig flaskehalse.